Bezpečnostní služby

Firma Safe point s.r.o. poskytuje veškeré služby ochrany majetku a osob pro řadu stálých klientů po celém území ČR.

Bezpečnostní uniformovaná služba

 • ostraha průmyslových podniků, úřadů, obchodních domů, objektů ve výstavbě
 • ostraha při sportovních, kulturních a společenských akcích
 • recepční služby
 • kontrololy dočasně práce neschopných zaměstnanců

Detektivní služba

 • detektivní služba v obchodech a v obchodních domech
 • pátrací a sledovací služby
 • ochrana proti nežádoucím odposlechům
 • služby speciální realizační skupiny
 • vypracování bezpečnostního auditu

Pult centralizované ochrany (PCO)

 • provoz pultu centralizované ochrany (PCO) se střežením 24 hodin denně
 • dálkový monitoring objektů prostřednictvím webových kamer
 • monitoring technologických a výrobních procesů

Montáže elektronických systémů

 • montáže elektronické zabezpečovací signalizace (EZS)
 • elektronické požární signalizace (EPS)
 • kamerových systémů (CCTV)
 • montáže strukturované kabeláže, ER, STA a pobočkových ústředen

Kontrola zaměstnanců v pracovní neschopnosti

Kontrola dodržování léčebného režimu pracovní neschopnosti zaměstnanců je další službou, kterou lze oslovením naší společnosti získat. Kontrola nemocných zaměstnanců je jednorázová, popřípadě opakovaná v nepravidelných intervalech, na základě požadavků objednatele. Samozřejmostí je písemný zápis, jehož obsahem je mimo jiné jméno kontrolora, místo, čas avýsledek provedené kontroly. Naši pracovníci jsou vybaveni takovým způsobem, aby mohli průběh kontroly PN zadokumentovat.

Profesní kvalifikace strážný kód 68-008-E

Zákon č. 455/1991Sb., o živnostenském podnikání, vyhláška MV č. 16/2009Sb., zásadně zpřísňují podmínky vydávání a provozování koncesovaných živností Ostraha majetku a osob. Novela Živnostenského zákona nařizuje provozovatelům bezpečnostních agentur zajistit odbornou způsobilost svých zaměstnanců zkouškou profesní kvalifikace. Povinnost doložit Živnostenskému úřadu, že všichni zaměstnanci jsou odborně způsobilý k dané profesi, musí staturní orgán společnosti podnikající v tomto oboru, nejpozději do 31.7.2012.

Naší společnosti byla na základě rozhodnutí MV ČR č.j. MV-112513-5/VO-2011 udělena autorizace pro profesní kvalifikaci strážný (68-008-E). Na základě získání autorizace umožňujeme všem uchazečům složení závěrečné zkoušky a v případě zájmu i přípravné školení, jehož cílem je obeznámení zájemců s problematikou a příprava na úspěšné složení vlastní zkoušky. Podrobnosti ohledně termínů, místa konání a rozsahu získáte v sekci „profesní kvalifikace“ v hlavním menu, popřípadě nás můžete kontaktovat pro další informace.