Safe point s.r.o. je česká společnost s progresivním a inovativním pojetím, o čemž svědčí široké spektrum poskytovaných služeb. S těmito se můžete setkat v oblasti ochrany majetku a osob, úklidového servisu, správy nemovitostí a v neposlední řadě v činnostech realitní kanceláře.

Zákonnou povinnost plníme za Vás

Našimi zákazníky po celé ČR je společnost vnímána jako subjekt poskytující dobrou a vyrovnanou kvalitu služeb, individuální přístup se snahou nalézt řešení na míru. Pracovníci vedení Safe point s.r.o. mají obchodní a profesní zkušenosti v daných odvětvích od r. 1992, které uplatňují i v dalších společnostech s podobným předmětem podnikání. Díky této skutečnosti jsme schopni operativně řešit nasazení či výměnu pracovníků. Z toho důvodu můžeme zodpovědně přislíbit a také trvale dodržovat Vaše požadavky ohledně exponovaných pracovních míst, pracovního výkonu, vlastní úrovně a vzhledu či jazykových znalostí a schopností našich zaměstnanců.

Safe Point je společností se statutem zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZPS a tím pro svoje pro odběratele splňuje podmínku uvedenou v § 81 odst. 2, písm. b) zákona č.435 / 2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Společnost Safe point s.r.o. je pojištěna na všechna rizika spojená s výkonem výše uvedených služeb do výše 50 mil. Kč u Hasičské vzájemné pojišťovny a.s. Praha.

Partneři

Naše společnost v rámci své činnosti spolupracuje s mnoha obchodními partnery, kterým patří poděkování za jejich důvěru. Zde se můžete seznámit i s jejich službami, produkty apod.