O firmě

 

Společnost Safe point s.r.o. je česká bezpečnostní služba, která v rámci předmětu své činnosti poskytuje veškeré služby ochrany majetku a osob a komplexní technické služby spojené se správou nemovitostí pro řadu stálých klientů po celém území ČR. Kromě toho se také specializujeme na úklidové služby a poskytujeme tyto úklidové práce.

Našimi zákazníky je naše společnost vnímána jako subjekt poskytující dobrou a vyrovnanou kvalitu služeb, individuální přístup k nesystémovým opatřením.

Pracovníci vedení společnosti mají obchodní a profesní zkušenosti v oboru od r. 1992. Tyto zkušenosti získali ve vedoucích i odborných pozicích u cizích společností, posléze i u vlastních, funkčních a dobře prosperujících společností, poskytujících služby v oboru širokému spektru zákazníků od fyzických osob až po nadnárodní řetězce. Mimo tuto společnost ovládáme ještě společnosti s podobnými předměty činnosti, se kterými jsme schopni operativně řešit nasazení či výměnu pracovníků. Z toho důvodu můžeme také zodpovědně přislíbit a také trvale dodržovat Vaše požadavky ohledně exponovaných pracovních míst, co se pracovního výkonu, vlastní úrovně a vzhledu či jazykových znalostí a schopností našich zaměstnanců týká.

Safe Point je společností se statutem zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZPS a tím pro svoje pro odběratele splňuje podmínku uvedenou v § 81 odst. 2, písm. b) zákona č.435 / 2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Společnost Safe point s.r.o. je pojištěna na všechna rizika spojená s výkonem výše uvedených služeb do výše 20 mil. Kč u Hasičské vzájemné pojišťovny a.s. Praha.